Inschrijvingen

Home » Praktisch » Inschrijvingen

Inschrijvingen BuSO Oosterlo – Schooljaar 2023 -2024

Aanmelden schooljaar 2023-2024
Zeker aanmelden! Extra aanmeldingen komen op de wachtlijst. Er kunnen nog steeds extra plaatsen vrij komen.

Beste ouder,

Als u uw kind wil inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, kan u daarvoor bij ons terecht. In onze school kan u inschrijven voor volgende opleidingsvormen en types:

  • Opleidingsvorm 1: Type 2, type 9 en type 3.
  • Opleidingsvorm 2: Type 2 en type 9

BuSO Oosterlo werkt met een online aanmeldingsprocedure.

Hulp nodig?

Neem contact op met:

Voorrangsgroepen

Jongeren waarvan de broers of zussen al zijn ingeschreven in onze school en jongeren waarvan de ouder(s) een personeelslid is van onze school, krijgen voorrang om zich in te schrijven. Als u tot deze voorrangsgroepen behoort kan u zich komen inschrijven vanaf maandag 13/03/2023 om 10u00 tot en met vrijdag 31/03/2023 om 15u00. Deze inschrijvingen gebeuren in de school.

Eerst aanmelden, dan inschrijven!

Stap 1: Meld je kind aan

Vanaf maandag 17/04/2023 om 10u00 tot en met vrijdag 28/04/2023 om 16u00 kan je je kind aanmelden via de link op deze pagina.

Wat heb je nodig?
  • Het rijksregisternummer van je kind. Je vindt dit op de ISI+kaart of op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit.
  • Een computer met internet.
  • Het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs (verslag M-decreet), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB-document (informatiedocument inschrijving in scholen voor buitengewoon onderwijs). Hierop kan je het type terugvinden waarvoor je je kind moet aanmelden.

Stap 2: Je ontvangt een bericht

Op vrijdag 05/05/2023 ontvangt u een mail of een brief waarin vermeld staat of u al dan niet een plaats hebt binnen onze school.

Als je kind een plaats heeft, kan u inschrijven, ga verder naar stap 3.

Stap 3: Schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven.

Wanneer schrijf je je kind in?

Vanaf dinsdag 09/05/2023 om 09u00 tot en met zaterdag 01/06/2023 om 15u00.

Zo schrijf je je kind in
  • Maak een afspraak met onze school. De contactgegevens vind je in het bericht of de brief.
  • Kom naar onze school om je kind in te schrijven.
  • Je krijgt een bewijs van inschrijving.

Geen plaats?

Als er geen plaats is voor je kind in de opleidingsvorm of het type waarvoor je wil inschrijven, kom je op de wachtlijst te staan. Er kan nog altijd een plaats vrij komen voor je kind. We zullen dan zelf contact met je opnemen. Daarom is het belangrijk dat u bij de aanmelding een correct telefoonnummer of e-mailadres opgeeft.

Vrije inschrijvingen

Als u niet hebt aangemeld kan u uw kind nog steeds inschrijven vanaf maandag 19/06/2023 om 09u00. De inschrijving zal digitaal gebeuren. U kan een link vinden op onze website en hierboven.

Opgelet! Alle kinderen die vanaf dit moment willen inschrijven worden achter de reeds aangemelde kinderen geordend.

Veel gestelde vragen

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Alle aangemelde kinderen worden gerangschikt volgens twee criteria: 50% chronologie en 50% toeval.

Toeval: Alle kinderen krijgen een nummer. Deze nummers worden ingegeven in een digitale toevalsgenerator. Dit systeem ordent de kinderen op toeval. Het kind bovenaan deze lijst krijgt eerst een plaats toegewezen, enz… tot alle plaatsen voor dit criterium ingenomen zijn.

Chronologie: Als u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld en u drukt op “verzenden” wordt er een tijd geregistreerd. Alle kinderen worden chronologisch geordend. Het kind bovenaan deze lijst krijgt een plaats toegewezen, enz… tot alle plaatsen voor dit criterium ingenomen zijn.

Hoe werkt de wachtlijst?

Als alle vrije plaatsen ingenomen zijn en er geen plaats meer is voor je kind, komt deze op de wachtlijst te staan.

De wachtlijst geldt tot en met 6 oktober 2023. Scholen zijn verplicht om de volgorde van deze wachtlijst te respecteren tot die datum.

Heeft mijn kind recht heeft op vervoersondersteuning?

Wil je weten of je kind recht heeft op vervoersondersteuning, surf dan naar https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs

Nog vragen?

Neem contact op met je CLB of onze school via +32 (0)14 86 11 47 of via mail info@buso-oosterlo.be

Wij vinden het fijn dat u voor onze school kiest om uw zoon of dochter in te schrijven. Omdat we graag voldoende tijd voor u voorzien, vragen wij u om voorafgaand een afspraak te maken.

Dat kan op het nummer +32 (0)14 86 11 47 of via e-mail info@buso-oosterlo.be