Inschrijvingen

Home » Praktisch » Inschrijvingen

Inschrijvingen BuSO Oosterlo – Schooljaar 2024 -2025

Aanmelden schooljaar 2024-2025
Onze aanmeldingen zijn achter de rug. Je kan je wel nog registeren voor de wachtlijst.

Beste ouder,

Als u uw kind wil inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, kan u daarvoor bij ons terecht. In onze school kan u inschrijven voor volgende opleidingsvormen en types:

  • Opleidingsvorm 1: Type 2, type 9 en type 3.
  • Opleidingsvorm 2: Type 2 en type 9

BuSO Oosterlo werkt met een online aanmeldingsprocedure.

Open plaatsen campus Oosterlo

Open plaatsen campus Eindhout

Hulp nodig?

Neem contact op met:

Voorrangsgroepen

Jongeren waarvan de broers of zussen al zijn ingeschreven in onze school, jongeren waarvan de ouder(s) een personeelslid is van onze school en jongeren die al school open op de campus krijgen voorrang om zich in te schrijven. Als u tot deze voorrangsgroepen behoort kan u aanmelden om in te schrijven vanaf maandag 11/03/2024 om 10u00 tot en met vrijdag 29/03/2024 om 12u00. Eerst aanmelden, dan inschrijven!

Stap 1: Meld uw kind aan

Voorrangsgroepen: Vanaf maandag 11/03/2024 om 10u00 tot en met vrijdag 29/03/2024 om 12u00 kan u uw kind aanmelden via de link op deze pagina.

Aanmeldingen: Vanaf maandag 15/04/2024 om 10u00 tot en met vrijdag 26/04/2024 om 16u00 kan u uw kind aanmelden via de link op deze pagina.

Wat heb je nodig?
  • Het rijksregisternummer van uw kind. U vindt dit op de ISI+kaart of op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit.
  • Een computer met internet.
  • Het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs (IAC-verslag), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB-document. Hierop kan u het type terugvinden waarvoor u uw kind moet aanmelden.

Stap 2: U ontvangt een bericht

Op vrijdag 03/05/2024 ontvangt u een mail of een brief waarin vermeld staat of u al dan niet een plaats hebt binnen onze school.

Als uw kind een plaats heeft, kan u inschrijven, ga verder naar stap 3.

Stap 3: Schrijf uw kind in

Als uw kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven.

Wanneer schrijf je je kind in?

Vanaf dinsdag 06/05/2024 om 09u00 tot en met zaterdag 31/05/2024 om 15u00.

Zo schrijf je je kind in
  • De school neemt contact met u op om een afspraak te maken.
  • Kom naar onze school om uw kind in te schrijven.
  • U krijgt een bewijs van inschrijving.

Geen plaats?

Als er geen plaats is voor uw kind in de opleidingsvorm of het type waarvoor u wil inschrijven, komt u op de wachtlijst te staan. Er kan nog altijd een plaats vrij komen voor uw kind. We zullen dan zelf contact met u opnemen. Daarom is het belangrijk dat u bij de aanmelding een correct telefoonnummer of e-mailadres opgeeft.

Vrije inschrijvingen

Als u niet hebt aangemeld kan u uw kind nog steeds inschrijven vanaf maandag 17/06/2024 om 09u00. De inschrijving zal digitaal gebeuren. U kan een link vinden op onze website en hierboven.

Opgelet! Alle kinderen die vanaf dit moment willen inschrijven worden achter de reeds aangemelde kinderen geordend.

Veel gestelde vragen

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Alle aangemelde kinderen worden gerangschikt volgens twee criteria: 50% chronologie en 50% toeval.

Chronologie: Als u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld en u drukt op “verzenden” wordt er een tijd geregistreerd. Alle kinderen worden chronologisch geordend. Het kind bovenaan deze lijst krijgt een plaats toegewezen, enz… tot alle plaatsen voor dit criterium ingenomen zijn.

Toeval: Alle kinderen krijgen een nummer. Deze nummers worden ingegeven in een digitale toevalsgenerator. Dit systeem ordent de kinderen op toeval. Het kind bovenaan deze lijst krijgt eerst een plaats toegewezen, enz… tot alle plaatsen voor dit criterium ingenomen zijn.

Hoe werkt de wachtlijst?

Als alle vrije plaatsen ingenomen zijn en er geen plaats meer is voor uw kind, komt deze op de wachtlijst te staan.

De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2024. Scholen zijn verplicht om de volgorde van deze wachtlijst te respecteren tot die datum.

Heeft mijn kind recht heeft op vervoersondersteuning?

Wilt u weten of uw kind recht heeft op vervoersondersteuning, surf dan naar https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs

Nog vragen?

Neem contact op met uw CLB of onze school via +32 (0)14 86 11 47 of via mail info@buso-oosterlo.be

Wij vinden het fijn dat u voor onze school kiest om uw zoon of dochter in te schrijven. Omdat we graag voldoende tijd voor u voorzien, vragen wij u om voorafgaand een afspraak te maken.

Dat kan op het nummer +32 (0)14 86 11 47 of via e-mail info@buso-oosterlo.be