Campus Eindhout

Home » Onze school » Campus Eindhout

Opleidingsvorm 1, type 9

Doelgroep

Leerlingen tussen de 13 en de 21 jaar die beschikken over een OV1 attest (type 9) kunnen terecht in onze OV1-werking.

Leerlingen die hun opleiding nog niet beëindigd hebben in hun 21e levensjaar, kunnen een verlenging aanvragen.

Doelstelling

Op Campus Eindhout is onze grootste prioriteit het vergroten van het welbevinden. Als leerlingen zich goed in hun vel voelen kunnen hun talenten tot ontwikkeling komen.

We willen ook inzetten op het vergroten van de zelfredzaamheid, dit met het oog op hun toekomst.

We zetten ook in op betrokkenheid. Bij veel van onze leerlingen komt de balans tussen kunnen en aankunnen onder druk te staan. We gaan samen op weg om te groeien in aankunnen.

Aanbod

We hechten veel belang aan frequent overleg en een nauwe samenwerking tussen leerling, ouders, CLB en externen.

We zoeken samen naar een alternatief traject dat aansluit bij de noden van de leerling.

We werken in een kleinschalige campus, waardoor we erg kunnen inzetten op een persoonlijke aanpak.

Wanneer de leerling de school verlaat krijgt hij een attest van sociale aanpassing.

Werking

eerste fase

We kiezen ervoor om de blik naar de toekomst zo breed mogelijk te houden. We gaan op zoek naar interesses en talenten.

We richten ateliers in om die talenten te exploreren en hun blik te verruimen.

Leerlingen gaan op klasstage om kennis te maken met verschillende werkdomeinen.

laatste fase

Leerlingen stromen door naar de toekomstklas. Ze verdiepen zich in de thema’s wonen, werken, budget, vrije tijd, leren. Deze thema’s komen zowel theoretisch als praktisch aan bod.

Leerlingen krijgen de kans op individueel op stage te gaan om zo hun kansen te verkennen.