Campus Eindhout

Home » Onze school » Campus Eindhout

Opleidingsvorm 1, type 9

Doelgroep

Leerlingen tussen de 13 en 21 jaar met een (rand)normale begaafdheid en een attest OV1 Type 9 kunnen terecht op onze campus.

Wij zien leerlingen die het lastig hebben met de (werk)druk die komt kijken bij een OV4, OV3 of in het gewone onderwijs. Zij hebben moeite met sociale contacten, zijn regelmatig overprikkeld, snel moe… We merken op dat er vaak een groot verschil is tussen hun mentale en fysieke leeftijd.

Doelstelling

Onze doelstelling situeert zich op 3 pijlers: wonen, werken en vrije tijd. Onze betrachting is om op elk domein een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bekomen.

Welbevinden is onze prioriteit. Leerlingen die zich goed in hun vel voelen, kunnen hun talenten ontplooien en staan open voor cognitieve en mentale uitdaging.

Aanbod

Wij werken met graadklassen waarbij elke klas zich richt op een specifieke werking.

We hanteren een zo persoonlijk mogelijke aanpak en gaan voor elke leerling op zoek naar het gepaste traject. We zien vaak een combinatie van naar school komen en een alternatief aanbod. Hierdoor is het belangrijk om op regelmatige basis contact te hebben met ouders, CLB en externe partners.

Wekelijks hebben wij een klassenraad waarop we de vorderingen en situaties van elke leerling aan bod laten komen. Specifieke vragen van ouders en leerlingen worden hier ook besproken.

Leerlingen die bij ons afstuderen behalen een attest van sociale aanpassing.

Werking

STARTGROEP

Onze eerstegraadsgroep is voornamelijk voor de leerlingen die nieuw zijn op onze campus en zo de nodige tijd krijgen om te wennen aan de werking.

Onze focus ligt op welbevinden, het vergroten van zelfredzaamheid en een cognitieve uitdaging.

De tijd in de startgroep gebruiken we om te kijken wat de toekomst voor elke leerling op onze campus kan bieden.

MIDDENGROEP

Binnen onze tweede graad zien we leerlingen die al een tijdje meedraaien op onze campus. Hier is vaak al een echte groep gevormd.

Ook hier ligt de focus op het welbevinden, alsook op het vergroten van de zelfredzaamheid. Een cognitieve uitdaging blijft hier zeker aan bod komen, maar wordt meer en meer individueel per leerling bekeken.

In deze graad stomen we de leerlingen klaar om een overgang te maken naar de toekomstklas.

TOEKOMSTKLAS

Als leerlingen ongeveer 18 jaar zijn, kunnen zij de overstap maken naar de toekomstklas.

Zij krijgen hier specifieke toekomstvakken waarbij we samen met hen ontdekken wat de verschillende vormen zijn van wonen, werken en vrije tijd. De thema’s die hier aan bod komen, worden zowel op een theoretische als praktische manier benaderd.

Vanaf 18 jaar proberen we onze leerlingen warm te maken voor een individuele stage waarbij ze op zelfstandige basis hun interesses en talenten kunnen ontwikkelen.

We bereiden hen hier voor op hun leven na school.