Campus Oosterlo

Home » Onze school » Campus Oosterlo

Opleidingsvorm 1

Doelgroep

Leerlingen tussen de 13 en de 21 jaar die beschikken over een OV1 attest (type 2, type 3 of type 9) kunnen terecht in onze OV1-werking.

Leerlingen die hun opleiding nog niet beëindigd hebben in hun 21e levensjaar, kunnen een verlenging aanvragen.

Doelstelling

We bereiden onze leerlingen voor op integratie binnen een beschermd woonmilieu en indien mogelijk op tewerkstelling binnen een werkmilieu met ondersteuning. Goede communicatievaardigheden evenals een goede portie emotionele en sociale vaardigheden zijn essentieel om te kunnen participeren aan onze maatschappij.

We streven naar een zo hoog mogelijk niveau van onafhankelijkheid bij de leerling. Het welbevinden van de leerling staat daarbij steeds voorop en vormt de leidraad binnen de begeleiding.

Aanbod

We zetten binnen OV1 hard in op een sterk doorgedreven individuele werking en begeleiding. Het handelingsplan vormt de leidraad binnen het traject dat de leerling bij ons loopt.

We creëren een veilige en aangename leeromgeving binnen al onze klasgroepen. Leerlingen worden aangesproken op hun niveau van kunnen en aankunnen zodat elk van hen zich ten volle kan ontplooien. Elke klasgroep heeft zijn specifiek profiel, zodat wij steeds een aanbod kunnen doen dat aangepast is aan de mogelijkheden en de noden van elke leerling.

Leerlingen met een type 9 attest, kunnen zowel in een separate klaswerking terecht komen alsook binnen een typedoorbrekende klasgroep.

Wanneer de leerling de school verlaat krijgt hij een attest van sociale aanpassing.

Het aanbod dat gedaan wordt richt zich zowel op het vergroten van de persoonlijke alsook de maatschappelijke redzaamheid. Het spreekt voor zich dat wij steeds het tempo van de leerling volgen.

Opleidingsvorm 2

Doelgroep

Leerlingen tussen de 13 en de 21 jaar die beschikken over een OV2 attest ( type 2 of type 9) kunnen terecht binnen onze OV2-werking.

Leerlingen die hun opleiding nog niet beëindigd hebben in hun 21e levensjaar, kunnen een verlenging aanvragen.

Doelstelling

Leerlingen die les volgen binnen deze opleidingsvorm worden voorbereid op tewerkstelling binnen een maatwerkbedrijf.

Wanneer deze doelstelling gedurende het traject van de leerling niet langer aangewezen is bekijken wij samen met de leerling, zijn context en het CLB de mogelijkheden. Een overstap naar onze OV1-werking is steeds mogelijk.

Aanbod

Eerste fase
In de eerste fase wordt er vooral ingezet op de algemene en sociale vorming. De leerling maakt kennis met alle facetten van het dagelijkse leven. Daarnaast worden hem allerlei basisvaardigheden en technieken aangeleerd die tijdens de tweede fase verder zullen worden uitgediept. De leerlingen krijgen 15 uur ASV en 17 BGV. De leerling blijft minstens 2 schooljaren in de eerste fase.

Tweede fase
In de tweede fase komt de nadruk te liggen op de arbeidstraining en verdwijnt de algemene en sociale vorming meer naar de achtergrond. De leerling wordt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. De eisen die worden gesteld aan het tempo van de leerling en de kwaliteit van diens werk worden hoger. In deze fase wordt er 14 uur ASV en 18 uur BGV aangeboden. Enkel na een positief advies van de klassenraad kan de leerling deze fase aanvatten.

Het is ook in deze 2e fase dat de leerlingen een keuze moeten maken tussen semi-industrieel werk en tuinbouw. Ze krijgen de kans om stage te lopen binnen een maatwerkbedrijf.

Als de leerling de school verlaat heeft deze recht op een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en tewerkstelling in een werkomgeving met ondersteuning.

Wij vinden het heel belangrijk dat wij elke leerling een geïndividualiseerd traject aanbieden zodat elke leerling zich volgens zijn eigen mogelijkheden en tempo kan ontplooien