Missie en visie

Home » Onze school » Missie en visie

Onze school is buitengewoon hartelijk

We hebben een hart voor onze leerlingen. Zij staan centraal. Maar we hebben ook een hart voor het hele schoolteam en onze partners (ouders, opvoeders, CLB, MPI, buurt, externe hulpverleners, stageplaatsen, vrijwilligers,…). Met deze 3 actoren willen we samen school maken en samen zorg dragen voor elkaar. Onze 2 belangrijkste pijlers hierbij zijn welbevinden en betrokkenheid. Deze twee streven we na bij iedereen.

Onder welbevinden verstaan we het zich goed voelen, emotioneel veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en kunnen genieten. We verdelen dit onder in veiligheid en zorg voor allen. Daarnaast is ook transparantie een waarde die voorop staat. We willen eerlijk en open met elkaar communiceren.

Betrokkenheid nastreven

Naast welbevinden willen we ook betrokkenheid nastreven bij zowel leerling, schoolteam als partners. Dit verwijst naar het voluit gaan, het intens bezig zijn, geïnteresseerd en aandachtig. Je verbonden voelen met datgene waar je mee bezig bent. Een eerste belangrijk kenmerk bij betrokkenheid is het opnemen van verantwoordelijkheid. We willen graag ownership stimuleren bij alle actoren om zo te komen tot een grote betrokkenheid op de school. Dat allen zich verbonden voelen met een hart voor de school. Een tweede kenmerk is doelgericht werken. Tot slot staat het talentgericht werken centraal. Onze droom is dat elke leerling zijn talent verder kan ontwikkelen, dat we het beste in hem/haar naar boven kunnen halen. Hiervoor werken we oa met schoolprojecten en themagericht. Ook binnen het schoolteam streven we na dat elke werknemer in zijn competenties, interesses en talenten ingezet kan worden. 

BuSo Oosterlo buitengewoon hartelijk