Inschrijvingen

Wij vinden het fijn dat u voor onze school kiest om uw zoon of dochter in te schrijven. Omdat we graag voldoende tijd voor u voorzien, vragen wij u om voorafgaand een afspraak te maken. Dat kan op het nummer 014/86.11.47 of via e-mail Annelies.Vannuten@buso-oosterlo.be

Onze inschrijvingsdag is op woensdag 24 april. We starten om 8u00 met onze inschrijving.

Die dag gebeurt nog geen definitieve inschrijving.

Hoe gaan we te werk?

We werken in onze school met voorinschrijvingen. Dat wil zeggen dat we op de inschrijvingsdag – 24 april 2019 – een intakegesprek zullen hebben met ouders. Nadien bekijken we a.d.h.v. de capaciteit van de verschillende klassen of we plaats hebben om uw zoon/dochter de juiste zorg te kunnen bieden in onze school. Ten laatste maandag 29 april 2019 krijgt u van ons bericht of de inschrijving gelukt is.

Bij de inschrijving krijgt u een volgnummer dat mee bepalend is voor de inschrijving.
(Leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden chronologisch ingeschreven.)
Pas nadat de ouders en/of de meerderjarige leerling het schoolreglement en het pedagogisch project van de school ondertekend hebben voor akkoord is de inschrijving rechtsgeldig.

Meenemen

– Identiteitskaart van de leerling en de ouders
– Verslag M-decreet van het CLB
– Kopie van het vorige rapport is gewenst

Inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2019 – 2020

Voor BuSO Oosterlo heeft het schoolbestuur onderstaande procedure vastgelegd:

1. Broers en zussen van leerlingen die al in de school zijn en kinderen van personeelsleden genieten een voorrangsregeling (zoals het decreet dit ook bepaalt) Zij kunnen zich inschrijven vanaf 04/04/2019.

2. Andere leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf woensdag 24 april 2019.

3. Inschrijving kan enkel gebeuren door één van de ouders (of voogd) op het adres van de school ‘Eindhoutseweg 25, 2440 Geel’. U meldt zich bij de inschrijving in de school met de identiteitskaart van de betrokken leerling en een kopie van het attest van het CLB. Op de inschrijvingsfiche zal de handtekening van de ouder de volgorde van inschrijving bepalen. Een leerling is pas definitief ingeschreven indien aan alle voorwaarden is voldaan en indien de ouders akkoord zijn met het pedagogisch project van de school en het schoolreglement.
Inschrijvingen per telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard.

4. De maximumcapaciteit van onze school werd bepaald tot op het niveau van de Pedagogische Eenheid.

Dit betekent voor de groepen van opleidingsvorm 1:

• 5 leerlingen voor groep Roos (geïntegreerde werking): VOLZET
• 6 leerlingen voor groep Anjer (geïntegreerde werking): VOLZET
• 6 leerlingen voor groep Tulp (geïntegreerde werking): VOLZET
• 5 leerlingen voor groep Iris (geïntegreerde werking): VOLZET
• 5 leerlingen voor groep Munt (geïntegreerde werking): VOLZET
• 6 leerlingen voor groep Pioen (geïntegreerde werking): VOLZET
• 7 leerlingen voor groep Papaver: VOLZET
• 7 leerlingen voor groep Lotus: VOLZET
• 8 leerlingen voor groep Zonnebloem: VOLZET
• 8 leerlingen voor groep Linde: VOLZET
• 8 leerlingen voor groep Berk: VOLZET
• 6 leerlingen voor groep Notelaar (ASS werking): VOLZET
• 7 leerlingen voor groep Hazelaar (ASS werking): VOLZET
• 7 leerlingen voor groep Perelaar (ASS werking): VOLZET
• 7 leerlingen voor groep Druivelaar (ASS werking): VOLZET
• 7 leerlingen voor groep Kerselaar (ASS werking): VOLZET
• 4 leerlingen voor groep Margriet (gedragssturing): VOLZET
• 5 leerlingen voor groep Taxus(gedragssturing): VOLZET
• 5 leerlingen voor groep Kastanje (gedragssturing): VOLZET
• 6 leerlingen voor groep MTM 1 (Type 9): VOLZET
• 6 leerlingen voor groep MTM 2 (Type 9): VOLZET

Dit betekent voor de groepen van opleidingsvorm 2:

• 9 leerlingen voor groep A
• 9 leerlingen voor groep B
• 9 leerlingen voor groep 2A: VOLZET
• 9 leerlingen voor groep 2B: VOLZET

5. Voor iedere pedagogische eenheid wordt in de school een registerblad met het verloop van de inschrijvingen bijgehouden. Wanneer een pedagogische eenheid volzet is, bepaalt de volgorde op het registerblad welke leerling kan instappen, passende binnen het klasprofiel, wanneer een plaats is vrijgekomen.

6. Bij een niet-gerealiseerde inschrijving worden de ouders via brief op de hoogte gebracht.

7. Leerlingen die vraag hebben naar begeleiding door het Internaat of Semi-internaat van MPI Oosterlo, moeten in het bezit zijn van het juiste attest van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en ingeschreven worden in MPI Oosterlo. Contactpersoon hiervoor is Mevr. Annelies Vandepaer (tel. 014/86 11 40)